Изберете страница

Джелепов в съдружие с Митев и Белчева

КОНТАКТИ

Точност. Професионализъм. Акуратност.

Както при изследването на проблемите, така и при тяхното разрешаване.

Вашата сигурност е наш приоритет

АС Джелепов в съдружие с Митев и Белчева  има за свой с основен предмет на дейност юридическо обслужване на търговски дружества и държавни предприятия, непреобразувани в търговски дружества, занимаващи се с крупна търговска дейност в областта на транспорта, комуникациите, услугите, строителството и др.

Нуждаете се от правна защита?

АС „Джелепов в съдружие с Митев и Белчева”  предоставя на сключилите с него договор за юридическо обслужване клиенти услуги, които се извършват от адвокати, при строго съблюдаване на изискванията към правната помощ от страна на юристи, имащи подобно качество, фиксирани в законодателството на Република България

Система на обслужване

АС „Джелепов в съдружие с Митев и Белчева”  е разработило своя система на обслужване, която вече е реално въведена в обслужваните юридически лица – търговски дружества и непреобразувани в търговски дружества държавни предприятия, които до настоящия момент са търсили и получавали неговите услуги.

  • Авторско и патентно право
  • Трудово и осигурително право
  • Търговско и облигационно право

Контактна форма