Изберете страница

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ФИШИНГ АТАКА

Уважаеми Съграждани,

В Адвокатска колегия Пловдив постъпиха сигнали, че по електронната поща на различни граждани са получени съобщения, в които се твърди, че изхождат от адвокати и или съдебни изпълнители с покана за доброволно изплащане на парични задължения, посочени в прикачен файл. Обикновено, като податели на тези имейли са посочени имена на реални, вписани в различни колегии в страната, адвокати. В действителност обаче, посочените адвокати нямат нищо общо с отправените от тяхно име електронни съобщения и посочените пощи, от които са излъчени същите. Адвокатска колегия Пловдив уверява, че не съществува практика адвокат да отправя покана за доброволно изпълнение в прикачен файл. Изпратените съобщения представляват т.нар. ФИШИНГ АТАКА, която цели инсталиране на зловреден софтуер на компютъра и/или набиране на лична информация за номера на кредитни карти, пароли за достъп до банкови сметки, електронни пощи и др. Ясни индикации, че електронното съобщение е зловредно и не е изпратено от адвокат, могат да бъдат непознатия ви /често и нетипичен/ електронен адрес, от който е получено съобщението, фактът, че не познавате такъв адвокат и не сте комуникирали с него преди това, че няма предоставен телефон за обратна връзка, както и самото наименование на прикачения файл.  

За проверка на вписан адвокат в Адвокатска колегия – Пловдив, можете да използвате адрес: https://www.plovdivlaw.org/Вписани-адвокати/1, а при невъзможност позвънете в офиса на Адвокатския съвет при Адвокатска колегия – Пловдив , тел: 032398355

Препоръчваме при отчитане на гореопоменатите факти, да изтриете достигналата до вас електронна поща, без проява на любопитство за съдържанието й. Също можете да се свържете с вашите компютърни специалисти с оглед проверка на компютърната ви система от инсталиран зловреден софтуер.

Джелепов в съдружие с Митев и Белчева

КОНТАКТИ

Точност. Професионализъм. Акуратност

Както при изследването на проблемите, така и при тяхното разрешаване.

Вашата сигурност е наш приоритет

АС Джелепов в съдружие с Митев и Белчева  има за свой с основен предмет на дейност юридическо обслужване на търговски дружества и държавни предприятия, непреобразувани в търговски дружества, занимаващи се с крупна търговска дейност в областта на транспорта, комуникациите, услугите, строителството и др.

Нуждаете се от правна защита?

АС „Джелепов в съдружие с Митев и Белчева”  предоставя на сключилите с него договор за юридическо обслужване клиенти услуги, които се извършват от адвокати, при строго съблюдаване на изискванията към правната помощ от страна на юристи, имащи подобно качество, фиксирани в законодателството на Република България

Система на обслужване

АС „Джелепов в съдружие с Митев и Белчева”  е разработило своя система на обслужване, която вече е реално въведена в обслужваните юридически лица – търговски дружества и непреобразувани в търговски дружества държавни предприятия, които до настоящия момент са търсили и получавали неговите услуги.

  • Авторско и патентно право
  • Трудово и осигурително право
  • Търговско и облигационно право

Контактна форма

11 + 14 =