Изберете страница

Съдружници

Като съдружници, в АС „Джелепов в съдружие с Митев и Белчева“ са включени правоспособни юристи, адвокати, потвърдили многократно своя професионализъм, знания и опит. АС „Джелепов в съдружие с Митев и Белчева“  привлича като сътрудници и други юристи – адвокати, с доказани качества и професионален опит, като ги ангажира на граждански договори с осъществяване на своя основен предмет на дейност. Съдружието има за цел да привлича и обучава млади специалисти – юристи и икономисти, като ги запознава пряко в процеса на работата с нейното естество и специфика.

7

адв. Борис Георгиев Джелепов

Специалист по: търговско право, приватизация, ценни книжа, облигационно право, вещно право, нотариално право, трудово и осигурително право, административно и наказателно право, авторско и патентно право.

djelepov@lawfirmdmb.com

адв. Николай Иванов Митев

Специалист по: търговско право, приватизация, ценни книжа, облигационно право, вещно право, нотариално право, трудово и осигурително право, административно и наказателно право.

mitev@lawfirmdmb.com

адв. Мая Белчева Георгиева

Специалист по: облигационно и търговско право, трудово и осигурително право, данъчно право, административно право, международно частно право, вещно право, авторско и патентно право.

belcheva@lawfirmdmb.com

Сътрудници

АС „Джелепов в съдружие с Митев и Белчева”  има удоволствието да разполага със съдействието на на своите сътрудници юристи и адвокати, с доказани качества и професионален опит, които ангажира на граждански договори, респективно трудов договор, за осъществяване на своя основен предмет на дейност, а именно:

юр.к  Катя Димитрова Хачикова – Георгиева

За да отговори адекватно на нуждите на клиентите си, АС „Джелепов в съдружие с Митев и Белчева” е ангажирало трайно следните специалисти:

– Маргарита Атанасова

Мениджмънт и икономически анализ;

– Ивайло Георгиев

IT специалист

Съдружието регулярно привлича и обучава млади специалисти – юристи, като ги запознава пряко в процеса на работата с нейното естество и специфика, под формата на ежегодни стажантски програми.