Изберете страница

АС „ДЖЕЛЕПОВ В СЪДРУЖИЕ С МИТЕВ И БЕЛЧЕВА”

има за свой с основен предмет на дейност юридическо обслужване на търговски дружества и държавни предприятия, непреобразувани в търговски дружества, занимаващи се с крупна търговска дейност в областта на транспорта, комуникациите, услугите, строителството и др.

Правни услуги:

– Авторско и патентно право;
– Трудово и осигурително право;
– Търговско  и облигационно право;
– Търговска несъстоятелност;
– Застрахователно право;
– Приватизация и концесионни сделки;
– Сделки с ценни книжа;
– Обслужване на публични дружества;
– Вещно право;
– Общо гражданско право;
– Административно право и данъчно право;
– Наказателно право;
– Банково право;
– Обществени поръчки.

Как можем да Ви помогнем?